Home Page Image
info@fastpram.se


Välkommen till Fastpram AB's hemsida

Vi är ett fastighetsföretag som erbjuder hyreslägenheter av varierande storlek, allt från ettor och upp till fyror.

Vi tillhandahåller även två radhus i det stillsamma Bara. Utöver detta så finns även en ävernattningslägenhet att tillgå, den är belägen på Trelleborgsgatan 17 (Enigheten). Övernattningslägenheten uthyres per dygn eller under annat överenskommit alternativ.

Ägare till Fastpram AB är Jörgen Pramwall

Fastighetsförvaltare är Gun Lundström och fastighetsskötare är Olle Lundström.

Gå gärna in på våra hus och se vad vi har att erbjuda.