Home Page Image
info@fastpram.se


Förvaltning

Fastpram AB sträcker även ut sin service genom förvaltning åt andra fastighetsägare. (Se nedan)

Roslagen 8, Uppsalagatan 6 (Malmö)

Rosenlund 5, Västmanlandsgtan/Ystadvägen (Malmö)

Kvarnen, Prostgatan 2 (Hörby)